alt30festival 2012

G+

o nás

Alt30festival | 3. - 4. august 2012

Hlavným cieľom alt30festival-u je prinášať súčasné umenie a kultúru z centier miest na perifériu. Je úzko spätý s obcou Čabiny, stáva sa jej súčasťou, na rozdiel od iných festivalov, ktoré sa odohrávajú v uzavretých, vyhradených areáloch (letiská, bývalé priemyselné zóny atď.).
 

Cieľom festivalu nie je súčasnú kultúru len prezentovať, ale aj ju vytvárať a stimulovať kultúrnu infraštruktúru východoslovenského regiónu.

 

Alt30collective

Organizátorom festivalu je občianske združenie alt30collective, založené v októbri 2011. Zakladajúcimi členmi združenia sú mladí ľudia, ktorí sa dlhodobo podieľajú na organizovaní a realizácii rôznych kultúrnych podujatí v Košiciach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sk / eng © Esenti
webdesign
2012
alt30festival.com