alt30festival 2012

G+

bezpečnostné pokyny

BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA

 

Kompetencie a povinnosti bezpečnostnej služby: kontrola lístkov a identifikácií návštevníkov festivalu (vrátane stanového mestečka), osobná prehliadka (na zamedzenie vnášania nebezpečných a nepovolených predmetov), vyvedenie z areálu (neoznačené, agresívne osoby, osoby ohrozujúce bezpečnosť, neautorizovaní predajcovia a predajcovia porušujúci zmluvu o predaji, dealeri akýchkoľvek drog a psychotropných látok, ...), usmerňovanie pohybu, prípadne evakuácie, zamedzenie vstupu návštevníkom do priestorov nevyhradených pre verejnosť, informácie o zdravotníckej službe, ochrana účinkujúcich, návštevníkov a festivalového zariadenia.

Je nutné dodržiavať pokyny bezpečnostnej služby v rámci jej kompetencií, nevyhnutnosťou pre pobyt na festivale je mať identifikáciu návštevníka. Mimo areálu sa o bezpečnosť stará Mestská polícia.

 

JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ

 

- vnášať do priestoru konania akcie sklené nádoby a fľaše, pyrotechnické predmety, otvorený oheň, dáždniky, predmety ohrozujúce bezpečnosť, drogy, psychotropné látky, horľaviny a zbrane akéhokoľvek druhu.
- Zhotovovanie zvukových, filmových, fotografických záznamov
- Stanovanie mimo stanového mestečka
- Vo všetkých otvorených priestoroch je fajčenie povolené.

 

Akékoľvek porušenie bezpečnostných pokynov bude riešené Bezpečnostnou službou

 

 

sk / eng © Esenti
webdesign
2012
alt30festival.com